Tko nije obveznik fiskalizacije

Prema konačnom prijedlogu zakona iz sustava fiskalizacije izuzeti su porezni obveznici koji ostvaruju promete u slijedećim djelatnostima:

 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
 2. naplata cestarine,
 3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima,
 4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima,
 5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
 7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
 8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja,
 9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,
 10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te
 11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Ako porezni obveznik ostvaruje promet iz više djelatnosti izuzet je iz fiskalizacije samo za gore navedene.